2012/11/28

Menulis nombor dalam perkataan ( Ribu )

Berikut merupakan tips yang boleh digunakan dalam mengajar murid tahuk 'menulis nombor dalam perkataan'. Dalam tajuk ini, masalah akan mula wujuk bila adanya nombor sifar ( 0 ) dalam nombor yang dikemukakan. Apa yang guru perlu lakukan ialah membiasakan pelajar untuk menggunakan kotak rumah nombor bagi menguasai tajuk ini.


Contoh: Tuliskan 3074 dalam perkataan


Langkah 1 :  Bina kota rumah bagi setiap nombor tersebut. Dalam contoh ini, terdapat empat rumah yang terlibat iaitu sa, puluh, ratus dan ribu.
Langkah 2 : Masukkan nombor yang terdapat dalam soalan mengikut rumah masing-masing.Langkah 3 :  Tukarkan setiap nombor dalam perkataan. Tuliskan nombor yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu diikuti dengan nilai rumahnya yang diwakilinya.Contoh: Tiga ribu tujuh puluh empat

  1. Perkataan yang berwarna hijau mewakili nombor yang telah dituliskan dalam perkataan.
  2. Perkataan yang berwarna merah mewakili 

该小工具中存在错误

Aktiviti Kelas Matematik

Followers

MARI BERKONGSI PENGALAMAN

LAGU~TODAY